Ochrona życia i zdrowia informacji przy nowych realiach 2023 r. jest obok szczytu nowości. Zainteresowanie metodami do bezpiecznej pracy z danymi na tle niekończących się ataków jak i również wycieków ciągle rośnie. Firmy coraz nagminniej zwracają się do secure virtual data room w celu fuzji i przejęć jako rodzaju na pewny przepływ robocie. […]